Sekcja Promocji i Informacji w Internecie

redakcja@promocja.pw.edu.pl

tel. (22) 234 5111
 
Monika Bukowska
e-mail: monika.bukowska@pw.edu.pl