Sekcja Administracji i Imprez Cyklicznych

imprezy@pw.edu.pl
tel. (22) 234 5733

Kierownik Sekcji

Magdalena Żaboklicka-Krajewska
e-mail: magdalena.krajewska@pw.edu.pl
 
Paulina Król
e-mail: paulina.krol@pw.edu.pl

Maria Żebrowska
e-mail: maria.zebrowska@pw.edu.pl