Techniczne przedszkolaki

Spotkania te to prawdziwa naukowa przygoda, odkrywanie tajemniczych zjawisk oraz poznawanie wszystkiego co nas otacza poprzez praktyczne ćwiczenia. Projekt opiera się także na dostarczeniu dzieciom ogólnych informacji o Uczelni.

W ramach wycieczki przewidziane są:

  • pokazy Kół Naukowych,
  • krótkie wprowadzenie o zabytkowym budynku Uczelni, pokazanie jego piękna,
  • omówienie słownictwa związanego ze studiami na wyższej uczelni (np. student, rektor, indeks, wykład itp.) oraz obejrzenie sali wykładowej i zaprezentowanie indeksu.

Podczas pokazów Kół Naukowych dzieci m.in. odkryją prawa rządzące światem, dowiedzą się czym jest elektryczność, jak powstał kosmos i w jaki sposób można do niego dotrzeć oraz jak należy szanować środowisko. To wspaniała edukacyjna zabawa dla najmłodszych zakończona otrzymaniem przez przedszkole dyplomu za udział w projekcie.