Budżet Partycypacyjny PW - głosujemy!

Budżet Partycypacyjny PW

Znamy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. Czas rozpocząć głosowanie! W tym roku w BP PW możemy oddać swój głos na 1 z 17 projektów spełniających wszystkie wymogi regulaminowe. 

Jak głosować? 

  1. W ankieterze (USOS) mogą głosować studencisłuchacze studiów podyplomowychdoktoranci. LINK: https://ankieter.usos.pw.edu.pl/surveys/18/?_s=1 
  2. Portal SAP (zakładka “Uczelnia”): to tutaj swoje głosy na projekty BP PW mogą oddać pracownicy (Uwaga! Dostęp do SAP jest możliwy z każdego dowolnego miejsca, nie tylko w sieci politechnicznej). 

Głosowanie potrwa do 27 kwietnia 2020 r. Głos można oddać tylko raz. Projekty, które będą się cieszyły największą popularnością, zostaną przekazane do realizacji (aż do wyczerpania budżetu BP PW).