Budżet Partycypacyjny PW – lista projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania

Budżet Partycypacyjny PW

Poznaliśmy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. W tym roku do BP PW zgłoszono 20 projektów, które zostały zweryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Spośród nich wybrano 17 spełniających wszystkie wymogi regulaminowe.

Główną ideą Budżetu Partycypacyjnego PW jest oddanie głosu społeczności naszej Uczelni i realizacja tych pomysłów, które sami studenci, wykładowcy i pracownicy uznają za najbardziej wartościowe. Na ten cel władze Uczelni postanowiły przeznaczyć 100 tys. zł.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w Budżecie Partycypacyjnym PW mogli zgłaszać swoje pomysły od października 2019 r. do 14 lutego 2020 r. za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie BP PW.

Projekty zakwalifikowane do etapu głosowania ogólnego

 1. Rewitalizacja Centrum Ruchu Studenckiego
  Projekt przewiduje rewitalizację Centrum Ruchu Studenckiego w DS „Riviera”. Projektodawca chce zapewnić wszystkim studentom oraz pracownikom PW przyjemne miejsce do pracy, szkoleń oraz rozwijania zainteresowań.
 2. Odświeżenie dziedzińca na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Projekt ma na celu odnowienie dziedzińca na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, a zatem uatrakcyjnienie go dla studentów PW, doktorantów i nauczycieli akademickich. Ponadto renowacja pozwoli na organizację wydarzeń na dziedzińcu, takich jak legendarny IChiPiknik, oraz zapewni przestrzeń do odpoczynku pomiędzy zajęciami i w czasie wolnym. 
 3. Biblioteka Plenerowa
  Projekt zakłada postawienie w okolicach pomnika Akcji V-1 i V-2 biblioteki plenerowej, w której studenci i pracownicy PW będą mogli zostawiać książki oraz je wypożyczać, bez zapisów i kart bibliotecznych. 
 4. Budki dla ptaków
  Ptaki śpiewające utraciły swoje miejsca lęgowe w miastach. Ich liczba drastycznie spada. Możemy to wspólnie zmienić. Zróbmy, a następnie powieśmy budki lęgowe na terenie PW. 
 5. Łąka kwietna na PW
  Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej o powierzchni 500 m2 między dwoma wejściami do budynku WEiTI (od strony ulicy Nowowiejskiej; trawnik przylegający do budynku). 
 6. Pszczoły na PW
  "Pszczoły na PW" to pomysł na ratowanie pszczelej populacji. Dodatkowo dzięki umieszczonej przy ulach kamerze będzie można on-line monitorować życie politechnicznych pszczół
 7. Modernizacja Klubu Studenckiego „FILIP” w DS „Wcześniak”
  Projekt zakłada odnowienie ścian, wymianę przestarzałego nagłośnienia i oświetlenia oraz  jego montaż na terenie Klubu Studenckiego „FILIP” mieszczącego się w DS. „Wcześniak” podlegającego administracyjnie pod PW Filię w Płocku.
 8. Pismo studenckie "KONTENER"
  Projekt ma na celu stworzenie studenckiego czasopisma "KONTENER", który stanie się platformą wymiany myśli oraz będzie inicjować dyskusje na tematy związane ze sztuką, techniką i architekturą. 
 9. Politechniczny CZIillout. Strefa relaksu przed CZIiTT PW
  Utworzenie zielonej strefy relaksu przed CZIiTT PW pozwalającej na integrację i spędzanie wolnego czasu studentom, pracownikom i przechodniom, m.in. dzięki grom, leżakom i miejscu na lunch.
 10. MINI Świat Rozrywki
  Zakup zestawów do gry w bilarda, cymbergaja, darta, tenisa stołowego i piłkarzyki. Zakupiony sprzęt będzie dostępny na parterze w gmachu MiNI dla wszystkich studentów, doktorantów, pracowników PW. 
 11. Dosprzętowienie Klubu Studenckiego Stan Surowy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
  Projekt zakłada zakup kanap, stolików kawowych, stołów, krzeseł oraz wymianę sukna na stole bilardowym w Klubie Studenckim Stan Surowy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
 12. Stacja Street Workout na terenie Kampusu Centralnego PW
  Projekt zakłada montaż stacji do Street Workoutu na terenie Kampusu Centralnego PW. Realizacja ma się przyczynić do pobudzenia wśród studentów, pracowników oraz mieszkańców lokalnej społeczności aktywności fizycznej w parku ćwiczeń zapewniając bezpieczeństwo i dostosowanego do każdego wieku użytkowników. Projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Kampusu, zachęcając ludzi w każdym wieku do spędzenia czasu na świeżym powietrzu w sposób aktywny  i bezpieczny. 
 13. Wypocznij na wydziale - open space dla studentów
  Projekt zakłada stworzenie na Wydziale IBHiIŚ przyjaznego miejsca do wypoczynku między zajęciami dla wszystkich studentów. Kanapy i worki sako zapewnią wygodę, której dotychczas brakowało na Wydziale. 
 14. Mapping na PW - Zakup profesjonalnego sprzętu do mappingu
  Projektora Lumitrix T4 LAZR pozwoli urozmaicić wydarzenia organizowane na Politechnice Warszawskiej. Projektor to również narzędzie, które na co dzień może być wykorzystywane do nauki przez studentów różnych wydziałów. 
 15. Organizacja cyklu koncertów przez Klub Studencki Ampliton
  Propozycja zakłada organizację koncertów w Klubie Studenckim Amplitron. Wnioskowane pieniądze zostaną przeznaczone na honorarium oraz sprzęt dla artystów.
 16. Wiata rowerowa
  Projekt zakłada montaż wiaty rowerowej – zadaszenia nad chodnikiem, na którym obecnie są ustawione także stojaki rowerowe, na terenie należącym do wydziału SiMR. Ze stanowiska będą mogli korzystać pracownicy i studenci wydziału SiMR oraz sąsiednich wydziałów (MHTR i WIP) ze względu na bliską ich lokalizację.
 17. Wrzutnie biblioteczne do samodzielnego zwrotu książek
  Projekt zakłada zakup 2 wrzutni bibliotecznych do samodzielnego zwrotu wypożyczonych książek. Proponowane lokalizacje: Gmach Główny PW oraz Gmach Stary Technologiczny WIP.

Projekty niezakwalifikowane

 1. Ogólnodostępna tablica w sali głośnej nauki (projekt nie przeszedł weryfikacji formalnej)
  Celem projektu jest umieszczenie dostępnej tablicy suchościeralnej  dla wszystkich osób korzystających z Sali Głośnej Nauki. Tablica z pisakami umożliwiłaby studentom wspólną naukę i przedstawienie pomysłów. 
 2. Więcej ławek w Gmachy Głównym (projekt nie przeszedł weryfikacji formalnej)
  Projekt zakłada postawienie na każdym piętrze Gmachu Głównego PW po kilka dodatkowych ławek - w sumie trzydziestu. Obecnie studenci oczekujący na zajęcia nie mają gdzie usiąść, bo ławek jest niewiele. 
 3. Budowa stanowiska pomiarowego - hamownia silnikowa (projekt nie przeszedł weryfikacji merytorycznej)
  Projekt zakłada budowę stanowiska pomiarowego, hamowni silnikowej, umożliwiającego pozyskanie niezbędnych danych do wyznaczenia charakterystyki osiągów silnika, m.in. moment obrotowy, prędkość obrotowa, zużycie paliwa. Projekt zakłada budowę stanowiska na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. 

Głosowanie
Czas na wybór najlepszego pomysłu (lub pomysłów) przez społeczność PW. Głosowanie rozpocznie się 30 marca 2020 r. i potrwa do 27 kwietnia 2020 r. Głos można oddać tylko raz. Projekty, które będą się cieszyły największą popularnością, zostaną przekazane do realizacji (aż do wyczerpania budżetu BP PW).