Wspieramy zdalną naukę warszawskich uczniów

Grafika informująca o zbiórce sprzętu

W ramach współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą nasza Uczelnia włączyła się w zbiórkę sprzętu komputerowego dla uczniów i pomoc w poszukiwaniu wolontariuszy. Koordynujemy zbiórkę sprzętu i promujemy wolontariat.

Organizacja zbiórki została poprzedzona szeregiem spotkań i konsultacji, m.in. z Prorektorem ds. Studenckich, Kwesturą, Centrum Informatyzacji czy Działem Administracyjno-Gospodarczym. 

Po wszystkich rozmowach i ustaleniach opracowaliśmy zasady przekazywania sprzętu i rozpoczęliśmy akcję informacyjną. 

Do udziału w zbiórce zaprosiliśmy Wydziały i inne jednostki PW. W tym celu przygotowaliśmy pisma do Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów i Kierowników jednostek. Do promocji wykorzystaliśmy zespoły MS Teams, mailing i media społecznościowe. 

O szczegółach akcji piszemy na stronie PW