Zapraszamy na Dziewczyny na Politechniki 2021

Grafika informująca o akcji Dziewczyny na Politechniki 2021

Politechnika Warszawska dołącza do ogólnopolskiej akcji rekrutacyjnej Dziewczyny na Politechniki, firmowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Jak co roku organizujemy udział naszej Uczelni w tym wydarzeniu. 

Tym razem akcja odbywa się wirtualnie pod hasłem Kierunki Przyszłości 2021.

Zajmujemy się przygotowaniem stoiska PW, materiałów tekstowych, graficznych i filmowych o Politechnice, zapewnieniem udziału naszych reprezentantów w panelach tematycznych i promocją. 

O szczegółach udziału PW informujemy na uczelnianej stronie www