Sekcja Promocji w Mediach

redakcja.BPI@pw.edu.pl

tel. (22) 234 5111
 
Monika Majchrzyk
e-mail: monika.majchrzyk@pw.edu.pl

Martyna Szramek
e-mail: martyna.szramek@pw.edu.pl