Sekcja Promocji w Mediach

redakcja.BPI@pw.edu.pl

tel. (22) 234 5111
 
Daria Grzesiek
e-mail: daria.grzesiek@pw.edu.pl

Martyna Szramek
e-mail: martyna.szramek@pw.edu.pl