Marka PW

Pozycja Politechniki Warszawskiej na rynku edukacyjnym zależna jest bezpośrednio od sposobu jej postrzegania, zarówno przez studentów, pracowników, jak i przez interesariuszy zewnętrznych. To, co pozwala Uczelni wyróżnić się na tle konkurencji, to kreowanie spójnego wizerunku i komunikatów przez wszystkie jej jednostki.

Powołany we wrześniu 2013 roku Zespół ds. Marki Politechniki Warszawskiej obrał za cel zdefiniowanie i wsparcie budowy marki "Politechnika Warszawska" na potrzeby działań promocyjnych i komunikacyjnych Uczelni.

Przygotowanie i wdrożenie Księgi Marki Politechniki Warszawskiej oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej jest wyrazem nowoczesności, kreatywności i wszechstronności Uczelni. Silne i spójne elementy graficzne pomagają budować prestiż, przedstawiają przyjazne oblicze Politechniki Warszawskiej, ale zachęcają również współpracowników, studentów oraz kandydatów na studia do związania się z Uczelnią. Unikatowa identyfikacja wizualna nie tylko w oryginalny sposób przedstawia wizję Politechniki Warszawskiej, jej charakter, hołdowane wartości, ale kształtuje także szeroko pojętą świadomość społeczną.

System Identyfikacji Wizualnej PW