System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej jest podstawowym narzędziem kreowania Marki Politechniki Warszawskiej wśród jej interesariuszy. Jego nadrzędnym celem jest spójny język wizualny wszystkich jednostek Uczelni, który znacząco wpływa na skuteczną komunikację Marki PW z odbiorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Na System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej składają się:

Opracowane dokumenty w prosty i przejrzysty sposób formułują zasady przygotowania materiałów graficznych Uczelni tak, aby były spójne i łatwo identyfikowalne.

Założenia Systemu Identyfikacji Wizualnej PW:

  • spójny język wizualny, obejmujący zarówno nowy znak i symbol Politechniki Warszawskiej, jak i znak uroczysty – odwołujący się do tradycyjnego godła PW,
  • jednolita i wyrazista identyfikacja, pozwalająca Politechnice Warszawskiej wyróżnić się na tle innych uczelni,
  • system komunikacji wizualnej oparty na silnym znaku, spójnej typografii i gamie kolorystycznej, jednorodnej rodzinie znaków wydziałowych,
  • autorska typografia Radikal WUT, zbudowana na znaku „≥”, określającym hasło przewodnie identyfikacji Politechniki Warszawskiej.

System Identyfikacji Wizualnej - przykłady zastosowania »