Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016

1 października 2015 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej JM Rektor zainaugurował nowy roku akademicki.

Ponaddźwiękowa rakieta studentów PW

25 września 2015 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbyła się prezentacja ponaddźwiękowej rakiety H1 Studenckiego Koła Astronautycznego (SKA). W organizacji wydarzenia pomogła Sekcja Promocji i Informacji w Internecie naszego biura.

Piknik „Spotkanie z nauką”

22 września Urząd Dzielnicy Ursynów we współpracy z Politechniką Warszawską - Biurem Promocji i Fundacją Nowatorska Edukacja zorganizował piknik edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjum i liceum.

Najważniejsze działania promocyjne w r.a. 2014/2015

Przedstawiamy prezentację zawierającą opis najważniejszych działań promocyjnych podjętych przez Biuro ds. Promocji w roku akademickim 2014/2015.

Wrześniowe spotkania z Maturzystami

We wrześniu pracownicy Biura Promocji będą prezentować ofertę edukacyjną Politechniki Warszawskiej w kilku polskich miastach podczas Salonów Maturzystów Perspektywy 2015.

Prezentacja PowerPoint o Politechnice

Biuro Promocji przygotowało nową prezentację PowerPoint o naszej Uczelni. Mogą z niej korzystać Wydziały, jednostki organizacyjne PW oraz studenci i doktoranci.

Szablony prezentacji PowerPoint

Biuro Promocji przygotowało aktualny szablon prezentacji PowerPoint Uczelni. Jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej mogą zamówić szablon swojej jednostki.

Genius Universitatis 2015 dla Biura Promocji

Biuro Promocji zostało nagrodzone w konkursie Genius Universitatis 2015 na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych w Polsce. Otrzymaliśmy laur w kategorii „Fanpage uczelni”.

Jubileuszowa strona Politechniki Warszawskiej

Przedstawiamy Państwu stronę internetową w pełni poświęconą  100-leciu Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Witryna dostępna jest pod adresem www.100lecie.pw.edu.pl.