Idetyfikacja wizualna PW

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej to zbiór elementów graficznych i komunikacyjnych, na który składają się:

  • logo,
  • znaki graficzne,
  • typografia,
  • kolorystyka,
  • motywy graficzne stosowane na wszystkich materiałach reklamowych i nośnikach komunikacji,
  • hasła przewodnie,
  • wszelkie inne formy wizualne charakterystyczne dla PW.

Jest to swoisty identyfikator Uczelni, pozwalający wykorzystać nasz potencjał w świecie promocji i komunikacji.

Pliki ze znakami, krojami pism, kolorami, wzorami i szablonami oraz przykładowe realizacje są dostępne w Intranecie PW.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania SIW PW prosimy o kontakt: marka@pw.edu.pl.