Jak i u kogo?

Uzyskanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych PW dla jednostek (na notę wewnętrzną) odbywają się poprzez stronę materialypromocyjne.pw.edu.pl. Prosimy o zalogowanie się i złożenie zamówienia.
 

Wypożyczenie roll-upa

W celu wypożyczenia roll-up'a PW prosimy o wysłanie maila na adres promocja@pw.edu.pl. W treści prosimy określić datę i rodzaj wydarzenia, na które roll-up jest wypożyczany.
 

Wsparcie graficzne

W sprawach związanych z identyfikacją wizualną PW (znaki, kolorystyka, fonty) pomagają nasi graficy. Prosimy o kontakt pod adresem: marka@pw.edu.pl
 

Umieszczenie informacji na stronie internetowej, w Intranecie PW lub w mediach społecznościowych Uczelni

Prośby o umieszczenie informacji prosimy kierować na adres redakcja.bkp@pw.edu.pl

 

Fundusz Promocji Uczelni

W sprawach dotyczących m.in. uzyskania dofinansowania, złożenia wniosku, rozliczenia środków z Funduszu Promocji Uczelni prosimy o kontakt z Marią Żebrowską: maria.zebrowska@pw.edu.pl
 

Monitoring mediów

Koła Naukowe i jednostki PW mogą otrzymać zestawienie materiałów z monitoringu oraz wyliczenie ekwiwalentu reklamowego. Prośby w tej sprawie prosimy kierować do Agnieszki Kapeli: agnieszka.kapela@pw.edu.pl