Jak i u kogo?

Uzyskanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych PW odbywają się poprzez stronę sklep.pw.edu.pl. Prosimy o zalogowanie się i złożenie zamówienia.
 

Wypożyczenie roll-upa

W celu wypożyczenia roll-up'a PW prosimy o wysłanie maila na adres promocja@pw.edu.pl. W treści prosimy określić datę i rodzaj wydarzenia, na które roll-up jest wypożyczany.
 

Umieszczenie informacji na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Uczelni

Stronę (w wersji polskiej i angielskiej) oraz media społecznościowe Uczelni prowadzi Sekcja Promocji w Mediach.
Prośby o umieszczenie informacji prosimy kierować do Sekcji na adres redakcja.bpi@pw.edu.pl
 

Uzyskanie szablonu prezentacji PowerPoint dla jednostki organizacyjnej PW

W celu otrzymania szablonu konkretnej jednostki, prosimy o kontakt z Katarzyną Golińską.
 

Fundusz Promocji Uczelni

W sprawach dotyczących m.in. uzyskania dofinansowania, złożenia wniosku, rozliczenia środków z Funduszu Promocji Uczelni prosimy o kontakt z Marią Żebrowską.
 

Monitoring mediów

Koła Naukowe i jednostki PW mogą otrzymać zestawienie materiałów z monitoringu oraz wyliczenie ekwiwalentu reklamowego. Prośby w tej sprawie prosimy kierować do Agnieszki Kapeli.
 

Wycieczki

W sprawie zorganizowania wycieczki dla uczniów, prosimy o wysłanie maila na adres imprezy@pw.edu.pl.