Procedura

Jednostka lub organizacja Politechniki Warszawskiej korzystająca z Funduszu Promocji Uczelni zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

 

Koła Naukowe oraz Organizacje Studenckie postępują zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18/2015.

   

Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać w godzinach 9:00-14:00 w pok. 604 u Marii Żebrowskiej.