Procedura

Jednostka lub organizacja Politechniki Warszawskiej korzystająca z Funduszu Promocji Uczelni zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

 

Koła Naukowe oraz Organizacje Studenckie postępują zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 174/2020.

   

Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać w godzinach 8:00-16:00 u Marii Żebrowskiej.

Wniosek o wydatkowanie środków na promocję

Pobierz plik (pdf, 103,36 kB)

Rozliczenie zadania finansowanego ze środków na promocję PW

Pobierz plik (pdf, 102,96 kB)